Automating Insect Control

Our smart vision and autonomous drone solutions keep your crops insect free

 

 

 

 

 

 

PATS


Inspired by bats

Our bat-like drones eradicate flying pest insects

Our bio-inspired solution proactively controls harmful insect populations. The bat-like drones work autonomously and keep plagues in check. By selectively eliminating harmful insects the ecological balance in a greenhouse ecosystem is sustained.

With this approach we enable sustainable insect control in horticulture, to facilitate the market’s needs to become more sustainable. By replacing conventional insect control methods, we help growers to mitigate the risks of crop damages, as regulations on the use of insecticides become stricter. Moreover, we directly reduce costs involved with insect control practices.


PATS-C                                                             
Insect monitoring fully automated                      


Detects pests’ first flight days earlier                                             

Tracks population development                                                      

Provides insect behavior insights                                                    

                                 

Learn more about C  Request quote                           

PATS-C Testimonials

 • “The monitoring of the Tomato looper moth in gerbera must be done at least once a week. This way, timely action can be taken in case of (first) pest pressure. The PATS-C system is able to detect harmful moths earlier and with higher frequency than in conventional pheromone and UV-light traps. In addition, we can now see at which times this insect is most active. Growers can take this into account when regulating climate control. For example, by limiting the vent positions at certain times or to activate roof irrigation to prevent moths from flying into the greenhouse."
  Martin van der MeiGerbera Consultant at Flori Consult Group
 • “Het monitoren van Turkse mot in gerbera moet minimaal wekelijks gebeuren. Zo kan er tijdig ingegrepen worden bij (eerste) plaagdruk. Het PATS-C systeem is in staat eerder en meer motten waar te nemen dan in deltavallen en vanglampen. Daarnaast kunnen we nu zien op welke momenten dit plaaginsect het meest actief is. Kwekers kunnen hier rekening mee houden bij het inregelen van het klimaat. Bijvoorbeeld door op die momenten de raamstanden te beperken of de dakberegening aan te zetten om invlieg te voorkomen.”
  Martin van der MeiGerbera Consultant bij Flori Consult Group
 • "Vooraf aan de teeltwissel begin juli hadden we flinke plaagdruk van Duponchelia. We hebben toen de hele kas ontsmet, en verwachtten een tijdje geen last te hebben van deze plaag. Afgaand op onze vallen leek dit ook zo te zijn. Maar het PATS-C systeem bewees het tegendeel. We zagen we al binnen enkele dagen de eerste activiteit van deze plaag, die daarna snel is opgelopen tot vandaag [begin september]."
  Richard van DijkEigenaar & Teelt bij Aardbeienkwekerij Hoogsewetering
 • "Before the crop rotation last July we were suffering from high pest pressure caused by Duponchelia moth. Before planting the new crop we decided to clear the greenhouse and perform rigid hygiene measurements. We expected to not see the pest in the greenhouse for a while. Based on the findings in our conventional traps this assumption was right. But the PATS-C system proved otherwise, and registered the flights of adult moths already the first days after the planting. The pest pressure has since steadily risen until today (start of September).
  Richard van DijkOwner & Grower at Strawberry nursery de Hoogse Wetering
 • "Met PATS-C signaleerden wij in april al de aanwezigheid van Duponchelia motten, terwijl ik op dat moment nog geen adulten in de vallen vond. De plaag was dus al langer aanwezig dan ik verwachtte. Deze inzichten helpen mij nog sneller en adequater te reageren op plaagdruk."
  W.P. van den BergEigenaar Gerbera United
 • “With PATS-C we already registered the activity of Duponchelia moths in April. At that moment I did not yet find any adults in the traps that I scout on a weekly basis. The pest was already longer present in my crops than expected. These insights help me to react faster and more adequately to first pest pressure.”
  W.P. van den BergOwner Gerbera United

 

PATS-X                                                       
Solving pest problems around the clock

 

Stops the spreading of pests

Prevents the use of insecticides

Automates a laborious process                                                   


Learn more about X                     

PATS-X Testimonials

Koppert Cress
 • “It's amazing to see - or actually, hear - such a small drone eliminate that one harmful moth. Caterpillar damage runs into the thousands of euros and we are not allowed to spray insecticides."
 • “Zo gaaf om een kleine drone net die ene schadelijke mot te zien - of eigenlijk, te horen - elimineren. Rupsenschade loopt in de duizenden euro’s en we mogen en kunnen niet spuiten.”
  Rob BaanEigenaar

GROWERS WHO WORK WITH US

GET IN TOUCH

General info:  info@pats-drones.com

 

Quotes:           sales@pats-drones.com
                        +31 (0) 6 330 876 50

OUR LOCATION

 

PATS Indoor Drone Solutions

Kluyverweg 1 (13th fl.)

2629 HS Delft, The Netherlands